ฟังเพลงไม่ได้เป็นคนที่เธอรัก แต่เป็นคนที่รักเธอ-ดวงจันทร์ สุวรรณี

ดวงจันทร์ สุวรรณี ดวงจันทร์ สุวรรณี

ก็คนมันสวยอ่ะ ฟังเพลงไม่ได้เป็นคนที่เธอรัก แต่เป็นคนที่รักเธอ